Een koopje van Bruegel

Het verhaal van een doorbijter haar zoon en een koopje van Bruegel (De Tijd) …Friedländer nam contact op met Fritz van den Berghe. Koop maar, zei Fritz. En zo geschiedde. Het kostte 488 frank. Een absolute spotprijs… …Ik moet er wel bij zeggen dat niemand er toen van uitging dat ‘Dulle Griet’ een authentieke Bruegel … Lees verder “Een koopje van Bruegel”

Bruegel uit Breda…

“Over Pieter Bruegel en zijn geboorteplaats is een nieuwe theorie: Bruegel zou afkomstig zijn van Breda.” Zo bericht het museum “Museum Mayer van den Bergh”. Specialist Jan Van der Stock van KU Leuven dook de afgelopen jaren in archieven. De informatie over Bruegel is bijzonder schaars. In Antwerpen en Brussel duikt zijn naam niet op voor 1551. … Lees verder “Bruegel uit Breda…”

KIKIRPA onderzoekt en restaureert

De Dulle Griet (Museum Mayer van den Bergh) werd in 2018 onderzocht en gerestaureerd. HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Het KIK deed dat a.d.h.v.  macro-XRF techniek. De chemici schetsen alzo een beeld van de originele kleuren van het meesterwerk. Zelfs de vernisanalyse is het begin voor een boeiend verhaal. In de infotheek kan je … Lees verder “KIKIRPA onderzoekt en restaureert”

Landschapstekening ontdekt

In 2012 gebeurde er iets merkwaardigs… “Tijdens de voorbereiding van een tentoonstelling in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen ontdekte curator Manfred Sellink een nieuwe landschapstekening van Pieter Bruegel de Oude (1525-1569).” In de Gazet van Antwerpen verscheen dit bericht: Landschapstekening Pieter Bruegel de Oude ontdekt.

Project

Dit is het eerste bericht van de “Bruegel de Oude” -blog van Steven Duyver. Hierbij beweer ik niet een kenner te zijn. Mijn vader zaliger was dat grotendeels wel. Ter nagedachtenis van hem en de vele uren die hij hieraan besteedde, wens ik een bijdrage te doen aan de ‘cultuurwereld’. Bruegel met ‘ue’ en zonder ‘h’ dus! … Lees verder “Project”

Over ons

Dit is de “Bruegel de Oude” -blog van Steven Duyver. Je zal wellicht gemerkt hebben dat er bewust werd gekozen voor de ‘eu’ in de URL. Op de pagina zelf zie je bovenaan steeds “UE” staan. Hier krijg je een mogelijke uitleg. In het Oud-Nederlands werd de klank “u” langer gemaakt door er een ‘e’ … Lees verder “Over ons”