Bruegel miraculeus en ontroerend

De openbare omroep heeft ook tot taak schilderkunst af en toe in de kijker te zetten…omdat het tot “cultuur” behoort.

Begin oktober 2018 titelde ze: “Pieter Bruegel in Wenen: miraculeus, ontroerend, de tentoonstelling van het decennium” 

Enkele onderwerpen:
Vijf van de zes seizoenen
Vlaamse dorpen in Italiaanse bergstreken
Bijbelse figuren in de late Vlaamse middeleeuwen
Terloopse gebeurtenissen
Het waren nogal winters toen!
De Torens van Babel
Mededogen en uitzichtloze gruwel
De Wildeman
Onderzoek en restauratie
Prentjes en zotjes
Zigzag mee door Bruegels werk
Emotioneel en ontroerend

Inside Bruegel

Schitterende digitale website “Inside Bruegel” opent een nieuwe wereld over Bruegel.   In het Duits en Engels.

Sinds oktober opende de grote Brueghelexpositie in Wenen.
Twee werken uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel zijn naar Wenen vertrokken:
Winterlandschap
De Voorzichtigheid
In 2019 is er de herdenking van Bruegels overlijden: 450 jaar geleden.
Manfred Sellink, directeur van het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten Antwerpen en een van de curatoren vertelt: ‘Meer dan de helft van zijn overgebleven werk zal er te zien zijn.’

Bruegel onder de loep in Wenen.

Curatoren Bruegeltentoonstelling in Wenen

Dank aan “Overheid Vlaanderen”.

Klara Pompidou over de Pieter Breugel-tentoonstelling

Chantal Pattyn praat met Manfred Sellink en Jeroen Olyslaegers over de grote Brueghel-retrospectieve in het Kunsthistorisches Museum in Wenen, uitgezonden op 4 oktober 2018 in Pompidou.

Zeker hierop klikken voor het prachtige audio en video-verslag op de KLARA-website. Een prachtig voorbeeld waarvoor een openbare omroep ook dient: cultuur doorgeven. Dank aan VRT/ KLARA.

Hier bijgevoegd een video over de Weense tentoonstelling.

 

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders

Op de informatiepagina van Vlaamse Kunst Collectie  vind je deze tekst/ oproep terug:

“Jaarlijks brengt de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders een selecte, hooggekwalificeerde groep van maximaal 18 jonge binnen- en buitenlandse onderzoekers naar Vlaanderen. Ze krijgen een intensief elfdaags programma aangeboden met lezingen, discussies en bezoeken rond een specifieke kunsthistorische periode. De Summer Course geeft deelnemers een duidelijk inzicht in de Vlaamse kunstcollecties uit de bestudeerde periode en in de actuele staat van het onderzoek rond het thema.
De vijfde editie van de Summer Course focust op ‘The age of Bruegel in context’ en vindt plaats van 23 juni tot 3 juli 2019. Lezingen en bezoeken vinden plaats in Antwerpen, Brugge, Mechelen, Genk, Leuven en Brussel, en we plannen een trip naar Parijs. De voertaal is Engels.”

Klik op het schilderij.

Dulle Griet

De Vlaamse Kunstcollectie is een knooppunt voor museumcollecties. Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen.

Wie kan zich aanmelden?
Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma of zijn doctoraatsstudent, junior conservator of restaurator en zijn gespecialiseerd in (de kunst uit de tijd van) Bruegel. Het masterdiploma werd maximaal 10 jaar geleden behaald. Kandidaten kunnen discussies in het Engels op academisch niveau volgen en voeren.

Deadline voor aanmeldingen: 15 december 2018, 17u00.
Succes en benieuwd naar de ervaringen.