KIKIRPA onderzoekt en restaureert

De Dulle Griet (Museum Mayer van den Bergh) werd in 2018 onderzocht en gerestaureerd.

HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM
Het KIK deed dat a.d.h.v.  macro-XRF techniek.

De chemici schetsen alzo een beeld van de originele kleuren van het meesterwerk.
Zelfs de vernisanalyse is het begin voor een boeiend verhaal.
In de infotheek kan je een ruime selectie macrofoto’s en ander uniek beeldmateriaal van dit schilderij zien.
In de dienst beeldvorming is Bruegel kan je met infraroodbeelden kan je je wagen aan een tekening volgens de techniek van Pieter Bruegel de Jonge.

Dit was in maart 2019.

 

Mercatorfonds praat over wintertaferelen

Dit boek , Bruegels wintertaferelen, gaat over “de wintertaferelen van Pieter Bruegel de Oude”.
Winterlandschap met schaatsers en vogelknip (1565)
Volkstelling te Betlehem (1566)

Allebei te bewonderen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
Heel wat  onderzoek en wetenschappelijke methoden bieden nieuwe inzichten.
De auteurs, Tine Luk Meganck en Sabine van Sprang,  stellen zich vragen.
In hoeverre weerspiegelen de wintertaferelen de historische werkelijkheid?  Wilde Bruegel de werkelijke situaties weergeven?
Beschreef hij de armoedige toestand van de lokale bevolking?
Verwijst de Volkstelling naar een historisch conflict met het centrale gezag?

Dit boek is zeker ook een eerbetoon aan deze wereldberoemde werken.

Sabine van Sprang en Tine Luk Meganck zijn respectievelijk als conservator en als onderzoekster verbonden aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

(Dank aan Mercatorfonds voor foto)

De kunst van het kijken

Op zondag 22 september 2019 om 11.00 uur kan je als individuele bezoeker een lezing bijwonen door Dr. Tine Luk Meganck (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België).
“De Kunst van het kijken”

 

Wie waren Bruegels opdrachtgevers?
Vooral Antwerpse handelaars en Brusselse administratoren.
Bruegels is tijdloos.
Hij werd bewonderd door Pieter Paul Rubens.
Zijn meesterwerken spreken tot de verbeelding.

 

Locatie: Rubenianum, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
Prijs: € 5. Gratis voor Vrienden van het Rubenshuis en donors van het Rubenianum Fund.
Met de steun van het Fonds Baillet Latour.

Tine Luk Meganck

BRUZZ laat weten: Brusselse kunsthistorica kraakt code van Bruegels Volkstelling

Drie jaar zocht Tine Meganck naar de locatie van “De Volkstelling te Betlehem”.
Ze kan zelfs de vermoedelijke opdrachtgever aanwijzen.

(dank foto Bruzz)

Jan Vleminck, een rijke Antwerpse handelsbankier, is de vermoedelijke opdrachtgever.

Meganck had ook al een ander schilderij “De Val van de Opstandige Engelen” toegewezen aan een hoge Brusselse heer.
Misschien was het Antoine Perrenot de Granvelle.
Die was de belangrijkste adviseur van koning Filips II.

Bruegel verhuist in 1563 van Antwerpen naar Brussel.
Daar maakt hij zijn meesterwerken.
Tine Meganck meent dat Bruegel in Brussel komt wonen voor kardinaal Granvelle.

Een schitterend artikel van BRUZZ, waarvoor dank: Tine Meganck over Bruegel: ‘Hij heeft ons allemaal beet’

 

 

 

Expo Brueghel à Cassel

“Il ne fait pas beau dehors ?
Tant mieux !
C’est l’occasion d’aller au musée de Flandre à Cassel et découvrir l’exposition “Fêtes et kermesses au temps des Brueghel”.
94 tableaux issus de 40 musées d’Europe : c’est exceptionnel!”

Zo beschrijft men deze video op Youtube.

Feesten en kermissen ten tijde van Bruegel.
16 maart – 14 juli
Alle doelgroepen
Op zondag om 11.00 uur en om 14.15 uur in het Nederlands.
Iets over de grens in de buurt van Poperinge…
Kassel
Museum
Musée de Flandre 26 Grand’ Place 59670 Cassel FRANCE
“We kunnen ons allemaal wel een beeld vormen van de onstuimige Vlaamse kermissen met dansende, drinkende en brassende boeren op de tonen van een doedelzak. We leggen daarbij uiteraard een verband met Pieter Bruegel de Oude, een geniale schilder. Hij kan ons als geen ander mee op sleeptouw nemen, maar zijn feesten doorspekt met details, personages en symbolen worden populair dankzij een hele generatie getalenteerde schilders.”