Maria Stahlie ziet schouwspel

Marie Stahlie vindt de ‘Spreekwoorden’ een prachtig schouwspel.
“Zou er iemand zijn die niet feestelijk gestemd raakt wanneer hij de kleurenrijkdom van het schilderij De Spreekwoorden op zich laat inwerken… de kleurenrijkdom die samen met de volheid, de keur aan bewegingen en handelingen het wonder van een onontrafelbaar geheel vormen?”

NRC 

Zes panelen bijeen

“Uit de hele wereld reizen vijf panelen van Pieter Bruegel de Oude naar Museum Boijmans Van Beuningen voor de tentoonstelling ‘De ontdekking van het dagelijks leven – van Bosch tot Bruegel’.”

Kunstblog geeft uitleg.

“De wereldberoemde schilderijen van Pieter Bruegel de Oude zijn het slotstuk van de drie generaties kunstenaars die in de 16e eeuw een ware revolutie in de schilderkunst ontketenen. Jheronimus Bosch begint in de vroege zestiende eeuw als een van de eerste met het schilderen van het dagelijks leven. In zijn voetspoor ontdekken ook andere kunstenaars als Lucas van Leyden, Quinten Massys en bovenal Pieter Bruegel de Oude het leven van alledag. “

Restauratie

Zelfportret van Rubens en Dulle Griet van Bruegel vertrokken voor restauratie.

“De restauratie van de schilderijen duurt ongeveer één jaar en verloopt in fases. De restauratie wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het atelier geniet – onder meer dankzij de restauratie van het Lam Gods – wereldfaam.”

Borstbeeld

“De Peerse kunstenaar John Van Oersmaakte een mooi beeld dat vanaf nu nabij het Breugelhuis op de Markt te bewonderen is.
In Peer blijven ze er rotsvast van overtuigd dat de schilder Pieter Breugel uit Grote-Brogel komt. Volgens het stadsbestuur zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat hij in de hoeve het Ooievaarsnest geboren is. Ze baseren zich onder andere op een tekst uit een zeventiende eeuws schilderboek waar Karel van Mander het heeft over ‘Bruegel uit Bruegel niet ver van Breda’, en Breda zou de Latijnse vertaling van Bree zijn. Maar ook andere gemeenten blijven de geboorteplaats van de schilder claimen. Voorlopig is er geen sluitend bewijs.”

Vlaanderen en de zee

Uitgeverij Snoeck maakte het boek ‘Vlaanderen en de zee’.
De ondertitel is “VAN PIETER BRUEGHEL DE OUDE TOT DE FLUWELEN BRUEGHEL” . 

In de bibliotheek terug te vinden.

“Vlaanderen en de zee. Van Pieter Bruegel de Oude tot de Fluwelen Brueghel biedt een nieuwe kijk op de manier waarop Vlaamse kunstenaars de zee voorstelden. De 16de- en 17de-eeuwse schilderijen en gravures die voor deze tentoonstelling werden uitgekozen, komen zowel uit Europa als uit de Verenigde Staten. Zeegezichten mogen dan al een specialiteit zijn van de schilderkunst van de Verenigde Provinciën, het zijn Vlaamse kunstenaars die aan de wieg van het genre stonden.”

Winterlandschap met vogelknip

“Winterlandschap met vogelknip” 

“Glibberig ijs met een wak en val van een oude deur die onschuldige vogeltje plet: geen wonder dat dit schilderij wel is gezien als symbool voor de gevaren die de mens in zijn leven moet trotseren. Maar wat boven alles opvalt is de manier waarop Bruegel een Hollandse winterdag heeft tot uitdrukking heeft gebracht. Dit kleine paneeltje is meer dan honderd keer gekopieerd en vormt het grote voorbeeld voor de Hollandse landschapsschilders van de Gouden Eeuw.”

Dank aan “Museum Boijmans Van Beuningen” .