Restauratie

Zelfportret van Rubens en Dulle Griet van Bruegel vertrokken voor restauratie.

“De restauratie van de schilderijen duurt ongeveer één jaar en verloopt in fases. De restauratie wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het atelier geniet – onder meer dankzij de restauratie van het Lam Gods – wereldfaam.”

%d bloggers liken dit: