De Wildeman

Schrijver Jeroen Olyslaegers maakt een roman.
Het verhaal speelt zich in de 16de eeuw af.
Daarin is het hoofdpersonage één van de figuurtjes van “De Strijd tussen Carnaval en Vasten”.

Pieter II Brueghel : Het gevecht tussen Carnaval en Vasten

De “Wildeman”, een acteur die er een ritueel stukje pantomime toont, is gekleed met een berenhuid en draagt een knots op zijn schouder.
Enkele dorpsbewoners verjagen de “Wildeman”.
Hij staat symbool voor het springerige leven van de lente.

Het Zonnejaar vertelt.
De confrontatie tussen Vastentijd en Carnaval op het marktplein van een stadje.
Links veel figuurtjes die zingen, dansen, eten, drinken, vrijen en gokken. Rechts vroomheid, naastenliefde, en boetedoening in praktijk gebracht.

%d bloggers liken dit: