KIKIRPA onderzoekt en restaureert

De Dulle Griet (Museum Mayer van den Bergh) werd in 2018 onderzocht en gerestaureerd.

HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM
Het KIK deed dat a.d.h.v.  macro-XRF techniek.

De chemici schetsen alzo een beeld van de originele kleuren van het meesterwerk.
Zelfs de vernisanalyse is het begin voor een boeiend verhaal.
In de infotheek kan je een ruime selectie macrofoto’s en ander uniek beeldmateriaal van dit schilderij zien.
In de dienst beeldvorming is Bruegel kan je met infraroodbeelden kan je je wagen aan een tekening volgens de techniek van Pieter Bruegel de Jonge.

Dit was in maart 2019.

 

%d bloggers liken dit: