Maria Stahlie ziet schouwspel

Marie Stahlie vindt de ‘Spreekwoorden’ een prachtig schouwspel.
“Zou er iemand zijn die niet feestelijk gestemd raakt wanneer hij de kleurenrijkdom van het schilderij De Spreekwoorden op zich laat inwerken… de kleurenrijkdom die samen met de volheid, de keur aan bewegingen en handelingen het wonder van een onontrafelbaar geheel vormen?”

NRC 

Zes panelen bijeen

“Uit de hele wereld reizen vijf panelen van Pieter Bruegel de Oude naar Museum Boijmans Van Beuningen voor de tentoonstelling ‘De ontdekking van het dagelijks leven – van Bosch tot Bruegel’.”

Kunstblog geeft uitleg.

“De wereldberoemde schilderijen van Pieter Bruegel de Oude zijn het slotstuk van de drie generaties kunstenaars die in de 16e eeuw een ware revolutie in de schilderkunst ontketenen. Jheronimus Bosch begint in de vroege zestiende eeuw als een van de eerste met het schilderen van het dagelijks leven. In zijn voetspoor ontdekken ook andere kunstenaars als Lucas van Leyden, Quinten Massys en bovenal Pieter Bruegel de Oude het leven van alledag. “

Restauratie

Zelfportret van Rubens en Dulle Griet van Bruegel vertrokken voor restauratie.

“De restauratie van de schilderijen duurt ongeveer één jaar en verloopt in fases. De restauratie wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het atelier geniet – onder meer dankzij de restauratie van het Lam Gods – wereldfaam.”

Borstbeeld

“De Peerse kunstenaar John Van Oersmaakte een mooi beeld dat vanaf nu nabij het Breugelhuis op de Markt te bewonderen is.
In Peer blijven ze er rotsvast van overtuigd dat de schilder Pieter Breugel uit Grote-Brogel komt. Volgens het stadsbestuur zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat hij in de hoeve het Ooievaarsnest geboren is. Ze baseren zich onder andere op een tekst uit een zeventiende eeuws schilderboek waar Karel van Mander het heeft over ‘Bruegel uit Bruegel niet ver van Breda’, en Breda zou de Latijnse vertaling van Bree zijn. Maar ook andere gemeenten blijven de geboorteplaats van de schilder claimen. Voorlopig is er geen sluitend bewijs.”