Pieter in zwart wit

“Unieke prenten en tekeningen van Pieter Bruegel worden in 2019 voor het eerst in België tentoongesteld door de Koninklijke Bibliotheek van België.”

“Groot nieuws voor alle Bruegelfans! 450 jaar na het overlijden van Pieter Bruegel de Oude zal diens volledige grafische werk te zien zijn in Brussel. In het voorjaar van 2019 vindt in het Paleis van Karel van Lotharingen namelijk de tentoonstelling The World of Bruegel in Black and White plaats.”

Koninklijke Bibliotheek van België

Professoren over Bruegel

Prof. Dr. Ron Spronk praat over Bruegels schilderstechniek.

Hij is docent aan de Queens University, Canada, en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit.
Daarnaast is hij co-conservator van de overzichtstentoonstelling over Pieter Bruegel de Oude (2018, Kunsthistorisches Museum Wien).

“De kunstenaar bouwde zijn schilderijen stap voor stap op, beginnend met een grondlaag en ondertekening en eindigend met verschillende verflagen.”

Hier zie je de prof over Van Eyck spreken.

Drs. Jan L. Timmerman hield ook een voordracht.

Stokman P.M.

Collectie Boijmans

Zo ziet de Collectie Boijmans eruit.

Auteur: Judith Niessen (2012-11-27) maakt een mooi overzicht.
“Een van de vroegste documenten waarin Bruegel genoemd wordt, is het bewijs van zijn inschrijving als meester in het Antwerpse Sint-Lucasgilde, dat dateert uit 1551.”

Het is zeker de moeite dit artikel te lezen.

“Pieter Bruegel overleed in Brussel in 1569. Zijn zonen Jan Brueghel (1568-1625) en Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/38) werden ook schilder. Na de dood van Pieter Bruegel groeide zijn faam en werden zijn schilderijen zeer gewilde verzamelobjecten. Zo bezat in de late zestiende eeuw keizer Rudolf II van Praag een verzameling schilderijen van Bruegels hand.”

Digitale bibliotheek Nederlandse Letteren

Op de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren vind je een interessant artikel over de landschappen die Bruegel schilderde.
Het gaat er o.a. over:
De val van Icarus

De blinden (met het kerkje van Sint-Anna-Pede in de buurt van Dilbeek)


Een beeld van de haven van Napels dat hij misschien gebruikt heeft.
Grootse zeetaferelen.
Landschappen van rotsen en rivieren.

In zijn schetsen, gravueres en tekeningen vind je landelijke taferelen.
Ook op zijn platen die na zijn dood werden uitgegeven, staan heel wat decors.
Het geeft beelden weer van de 16de eeuw.
Ook oorlogsschepen zien we op zijn schilderijen.

Bruegel tekende dorpen, hoeven, kroegen, schuren, velden en landelijke wegen zoals hij ze rond Antwerpen heeft gezien.
En die ging hij later vanuit Brussel opzoeken als gelijkaardige motieven in de buurten van Molenbeek, Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem of Sint-Ulriks-Kapelle.