Overzichtstentoonstelling Wenen

Op deze prachtige themasite van het Kunst Historisches Museum Wien wordt het volgende overzicht gemaakt.

Best of Pieter Bruegel:
Brook with a Fisherman and a Watermill (c. 1554)   
Beek met een visser en een watermolen

Landscape with Bears (c. 1554)     Landschap met beren

View of the Ripa Grande in Rome (c. 1555/56) 
Zicht op de Ripa Grande in Rome

The Temptation of St Antonius (c. 1556)      De verzoeking van Sint-Antonius

Everyman (Elck) (c. 1558)      Elck

The Hare Hunt (1560)   De hazenjacht

View of the Bay of Naples (c. 1563?)   Zicht op de baai van Napels

Two Monkeys (1562)    Twee Aapjes

The Triumph of Death prob. after (1562)       De triomf van de dood

Dulle Griet (1563)

The Tower of Babel (1563)   De Toren van Babel

The Adoration of the Magi in the Snow (1563)
De aanbidding der koningen in de sneeuw

The Adoration of the Magi (1564)    De aanbidding van de wijzen

Christ carrying the Cross (1564)    De kruisdraging

The Gloomy Day (1565)     De sombere dag 

The Return of the Herd (1565)      De terugkeer van de herders

The Hunters in the Snow (1565)   + details    De jagers in de sneeuw

Peasant Wedding (c. 1567)   Boerenbruiloft

Peasant Dance (c. 1568)   Boerendans

The Beekeepers (c. 1568)     De Imkers

The Birdnester (1568)    De nestenrover 

Haymaking (1565)   Hooien

The Painter and the Connoisseur (c. 1566)   De schilder en de kunstkenner

 

The Battle between Carnival and Lent
Het gevecht tussen Carnaval en Vasten

Seasons

Children’s Games    Kinderspelen

The Harvesters    De oogst

Museumshop
Instagram Bruegel

Bruegels stamboom

%d bloggers liken dit: